Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i głosy poparcia.
Obiecuję z największą starannością i rzetelnością realizować swoje obowiązki jako Państwa przedstawiciel w Radzie Miasta Sopot.
Z poważaniem,
Zbigniew Duzinkiewicz

  1. Uregulowanie stref parkingowych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.
  2. Aktywizacja i wsparcie seniorów.
  3. Dostęp do bazy uzdrowiskowej dla mieszkańców.
  4. UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom – realizacje w ramach programu.
  5. Zwiększenie ilości osób uczestniczących w programie „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku”.
  6. Budowanie nowych mieszkań komunalnych dla mieszkańców.
  7. Zwiększenie ilości i różnorodności zajęć prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury.
  8. Wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

O mnie

Urodziłem się 20 października 1977 roku. Z Sopotem związana jest całe moje życie. To tutaj uczyłem się w sopockiej szkole podstawowej nr 9 im. Generała Władysława Sikorskiego oraz Środowiskowym Liceum Ogólnokształcącym (obecnie III LO). Ukończyłem studia na Wydziale Ekonomii UG. Pracę magisterską pisałem na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja), gdzie studiowałem na zaproszenie profesora tamtejszej Uczelni. Ukończyłem Studia Podyplomowe: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania UG oraz Studium Kierowników Projektów Europejskich.


Od roku 2007 jestem pracownikiem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W związku z tym jestem członkiem Komisji Oceny Projektów, przyznającej dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla różnych instytucji, osób, samorządów. Dzięki temu mam doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. Jako radny wykorzystam to doświadczenie w celu pozyskania jak największej ilości środków dla naszego miasta.


Pracowałem również w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.


W Platformie Obywatelskiej RP jestem od roku 2001 (od początku jej powstania).

…od wielu lat jestem
Honorowym Dawcą Krwi.

Dla SopotuJestem radnym Miasta Sopotu.

W Sopocie aktywnie działam społecznie. Wspólnie z grupą znajomych założyliśmy Stowarzyszenie Inicjatywa Rozwoju Pomorza, w ramach którego współtworzyłem projekty skierowane do mieszkańców Sopotu przede wszystkim młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.
W tym m.in.: DKF, Gazetka Młodzieżowa, warsztaty artystyczne dla młodzieży.

Jestem również członkiem Stowarzyszenia “Sopot dla Środowiska”, “Sztuka Otwarta”.
Reprezentowałem Sopockie organizacje pozarządowe jako Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Jako członek Rady Społecznej Szpitala Reumatologicznego w Sopocie zabiegałem o pozostawienie szpitala w Naszym mieście oraz jego remont i modernizację, w tym powstanie kriokomory.

„Drzwi otwarte reumatologii w Sopocie” w ramach których były wspólne ćwiczenia, liczne porady specjalistów, bezpłatne badania.

W trosce o seniorów zabiegałem o powstanie w Sopocie Centrum Geriatrii przy Szpitalu Reumatologicznym. Teraz czas na system teleopieki, dzięki czemu mieszkańcy Sopotu będą mogli uzyskać kompleksową pomoc lekarską blisko swojego domu.

Myśląc o bezpieczeństwie mieszkańców, zwłaszcza dzieci i osób starszych, zainicjowałem powstanie podświetleń diodowych na przejściach dla pieszych w ciągu ulic Grunwaldzkiej i Powstańców Warszawy. Projekt ten udało się zrealizować dzięki licznym głosom Państwa poparcia. Obecnie podświetlane są przejścia na kolejnych ulicach. Również dzięki mojej inicjatywie oraz naszemu wspólnemu zaangażowaniu zrealizowano:

Rozbudowę siłowni na wolnym powietrzu w Parku Północnym.
Budowę placu zabaw dla dzieci na plaży przy wejściu nr 15.
Rozbudowę powyższego placu, zrealizowaną w bieżącym roku.
Budowę nowych miejsc parkingowych przy Cmentarzu Komunalnym (w kierunku Brodwina).
Powstanie kładki widokowo-spacerowej na plaży przy molo.
Organizacja zajęć gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu.
W tym roku powstaną Urządzenia edukacyjne z funkcją wydawania zdrowej karmy dla ptactwa wodnego.

Zabiegałem o autostradę A1 dla Pomorza:

Małgorzata Zalewska

Poznałam Zbyszka w 2006 roku podczas realizacji projektu młodzieżowej gazetki “Look”. Jest On człowiekiem o wielkim sercu, zawsze chętny do pomocy i wsparcia. Można na nim polegać, nigdy mnie nie zawiódł. Uważam, że jest najlepszym kandydatem na Radnego.

Sara Katulska

Zbyszka poznałam jeszcze za czasów mojej nauki w szkole podstawowej, zatem całe wieki temu. Dzięki jego umiejętności inspirowania młodych ludzi wzięłam udział w wielu projektach edukacyjnych i rozrywkowych, rozwijając swoje zainteresowania i kompetencje, za co jestem mu ogromnie wdzięczna. Za jego przyczyną poznałam też niezwykłe osoby, z którymi przyjaźnię się po dziś dzień. Zbyszka pamiętam jako osobę zawsze uśmiechniętą, słuchającą z uwagą wszelkich naszych pomysłów, nawet tych mało poważnych. Zawsze w pełni zaangażowany w to, co robił, służący pomocą, po prostu “dla nas” ilekroć zaistniała taka potrzeba.

Anna Tułodziecka

Poznałam Zbyszka, będąc przewodniczącą Sopockiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Wspólnie realizowaliśmy projekty aktywizujące sopockich seniorów. Zbyszek posiada umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy, jest osobą kreatywną, sumienną, odpowiedzialną. Dobro innych przedkłada nad własne. Szanuje ludzi starszych, sprawnych inaczej. Cechy charakteru pozwolą mu być bardzo prężnie działającym radnym. Trzymam za niego kciuki.

Zdjęcia

Kontakt

zbigniewduzinkiewicz@poczta.fm